d Helande Toner - Välkommen till tonernas värld !


 


Välkommen in i Tonernas värld

Det har sedan länge förutspåtts
att ljud, toner och musik kommer
att bli framtidens medicin.

På dessa sidor får du en inblick
i hur vi redan nu med hjälp av
tonernas vibrationer kan påverka
vår hälsa och personliga utveckling
i en positiv riktning.


Enligt den österländska läkekonsten sker all förändring, all utveckling i samspelet mellan de båda urkrafterna Yin och Yang. I Västerlandet talar vi då om Kvinnlig respektive Manlig kraft.

Sedan lång tid tillbaka dominerar den manliga energin på olika nivåer i vårt samhälle på bekostnad av den kvinnliga. Detta har resulterat i att vi befinner oss i stark obalans. Det är därför hög tid att vi, såväl kvinnor som män, lyfter fram vår kvinnliga kraft, dvs vår känslomässiga sida, hittar balansen i oss själva och skapar oss en tillvaro i harmoni. Ljud, toner och musik är oss till god hjälp i detta arbete.


Ljudmetoderna jag presenterar här får ses som en SYNTES av

VÄSTERLÄNDSK psykologi och ÖSTERLÄNDSK läkekonstFör att vi ska må bra behöver vi BALANS i tillvaron.
Om du vill förändra andra människor,
förändra dig själv.
Om du vill ta bort lidandet i världen,
ta då bort allt som är mörkt och negativt i dig själv.
Den största gåva du kan ge till andra
är att du förändrar dig själv
Lao Tzu.Ord & Ton | Bruksgatan 11 B | 726 31 Skultuna | Tel: 070 - 533 81 03 | E-post: gronwall.eva@gmail.com | © Produktion: Jerry Olsson WebDesign