AquaSound - Musikbädden >> Upplevelse och effektMusikvibrationerna från bashögtalarna går igenom vattenmadrassen och ger en djup och behaglig resonans i vår kropp. Vi hör och känner musiken med hela kroppen. Detta medför att vi bl a ökar vår kroppsmedvetenhet.

Ju bättre vi kan släppa tankeverksamheten för att i stället fokusera på hur vibrationerna känns i kroppen, desto djupare kan vi komma i både kroppslig och själslig avslappning.
 
Genom AquaSound - musikbädden för djupavslappning - kan man:

• Uppnå djup kroppslig avslappning
• Minska muskelspänningar
• Förlösa stress i kroppen
• Uppnå balans mellan kropp och själ
• Öka kroppsmedvetenheten
• Reducera oro och ångest
• Underlätta insomning
• Uppnå djup själslig vila
• Få starka musikupplevelser

Metoden passar personer med vitt skilda behov, från de som enbart söker en skön musikupplevelse till de som befinner sig i starkt uppstressat tillstånd och är oförmögna att själva bromsa tempot. Vid flera tillfällen har noterats ovanligt snabb läkning efter operation.

Några röster från personer som upplevt AquaSound

• ”Det var som att komma hem”
• ”En sensation, alla borde få ta del av detta”
• ”Det är som att vara i en oas av lugn och stillhet”
• ”Ljuvligt, det kanske var så här det kändes i mammas mage”
• ”Veckans höjdpunkt”
• ”Musikbädden har lärt mig att lyssna på kroppen och känna när jag behöver ta det lugnt”
• ”Det var himmelskt”


 

Ord & Ton | Bruksgatan 11 B | 726 31 Skultuna | Tel: 070 - 533 81 03 | E-post: gronwall.eva@gmail.com | © Produktion: Jerry Olsson WebDesign