Ljudmetoder >> Ljudbehandling med stämgafflarDenna metod bygger på det faktum att allt är energi, något som Einstein visade med sin relativitetsteori. Detta innebär bl a att vår kropp med dess olika organ och vävnader består av energi, våra tankar och känslor likaså om än på skilda frekvenser.

Om vi i något avseende inte mår bra, inte är i balans, kan detta betyda att ett organ, en tanke eller en känsla inte vibrerar på sin friska frekvens.

Det är främst känslomässiga obalanser som vi fokuserar på här. Metoden innebär att vi använder oss av 7 stämgafflar för att återupprätta balansen. Varje stämgaffel har sin speciella frekvens (C 256 – B 480).
 Genom att lyssna på stämgaffelns rena frekvens, först på ena örat därefter på andra örat, har vi möjlighet att lyfta fram den goda, friska energin i oss och därmed stimulera läkningsprocessen.

Denna metod baseras på en syntes av västerländsk psykologisk kunskap och österländsk läkekonst. Varje stämgaffelton svarar mot ett chakra (rotchakrat – kronchakrat). Se vidare under rubriken Chakra.

Ljudforskare anser att det är resonansprincipen som är förklaringen till ljudterapins läkande effekt. Med resonans menas att om en ljudkälla avger ljudvågor som träffar ett föremål med samma grundfrekvens så sätts också detta föremål i rörelse. För att ge ett mer vardagligt exempel på resonans så pratar vi om att personkemi uppstått mellan två personer. I någon väsentlig aspekt befinner sig båda då på samma våglängd/frekvens, d v s resonans har uppstått.


 

Ord & Ton | Bruksgatan 11 B | 726 31 Skultuna | Tel: 070 - 533 81 03 | E-post: gronwall.eva@gmail.com | © Produktion: Jerry Olsson WebDesign