Ljudmetoder >> Chakran – kroppens 7 stora energicentraDet är inom den österländska läkekonsten som chakrasystemet har utvecklats. De 7 stora chakrana/energicentrarna är belägna i mitten av kroppen och har var och en sin ton och sin färg. Varje ton och färg har i sin tur sina psykiska egenskaper och ger resonans i olika delar av vår fysiska kropp. Här följer en kort sammanfattning av de 7 energicentrarnas toner, färger och egenskaper. För utförligare beskrivning se Helande Toner – om tonernas helande kraft.

C 256 Hz, rotchakrat, är röd och ger resonans i området kring svanskotan. Denna ton handlar om vår ursprungskraft, vår livskraft. I balans står vi stadigt på jorden. För mycket av denna energi i förhållande till övriga energicentras kan skapa ilska och irritation, för lite ger oss rädsla att existera och behov av bekräftelse.

D 288 Hz, det sacrala chakrat är orange. Detta är en känsloenergi. I balans känner vi glädje, harmoni och delaktighet med andra. Brist ger upphov till ensamhetskänsla, övergivenhet. För mycket av denna energi kan lätt få känslorna att svämma över.

E 320 Hz, solarplexus har en gul färg. Den står för vår personliga kraft, vår viljekraft. Det är en mental energi som bidrar till struktur. Brist gör det svårt för oss att ställa krav, för mycket kan medföra att självhävdelse övergår i maktbegär.

F 341,3 Hz, hjärtchakrat, har grön färg och står för medkänsla, tacksamhet och villkorslös kärlek. Om vi blev sårade som barn uppstod en brist här.

G 384 Hz, halschakrat har en blå färg. Detta är vårt kommunikationscenter, har med ljud att göra, hur vi använder vår röst och uttrycker oss kreativt. Brist här gör oss rädda att misslyckas. Överaktivitet kan ge upphov till ytligt, substanslöst prat.

A 426,6 Hz, pannchakrat, indigo till färgen. Detta är platsen för intuition. För mycket energi här i förhållande till energin i den fysiska kroppen kan få oss att tappa fotfästet, i värsta fall få oss att gå in i en värld som inte stämmer med verkligheten.

B 480 Hz, kronchakrat har en violett färg. Denna energi står för andlighet som ligger bortom speciella religioner. Kan resultera i lycksaliga tillstånd t ex i samband med naturupplevelse eller meditation. Om vi öppnar upp för mycket, d v s inte är tillräckligt grundade i kroppen finns risk att vi går in i en värld som inte stämmer med verkligheten.
 

 

Ord & Ton | Bruksgatan 11 B | 726 31 Skultuna | Tel: 070 - 533 81 03 | E-post: gronwall.eva@gmail.com | © Produktion: Jerry Olsson WebDesign