Ljudmetoder >> ChakrabalanseringSyftet med chakrabalanseringen är att skapa ett jämt, lugnt och balanserat energiflöde i kroppen. Att lära sig hur en fullständig chakrabalansering går till är en grundläggande kunskap vid den här formen av ljudbehandling. Tonerna har en stark inverkan på oss antingen vi känner av dem eller ej. Det är viktigt att hantera dem med respekt.

Bilden på föregående flik visar hur du håller stämgaffeln och hur du lyssnar på den. Du börjar med att stimulera rotchakrat, dvs. du slår an tonen C 256 Hz t ex mot knät eller armbågen och lyssnar ca 5-8 sekunder på dessa vibrationer, först på ena örat sen på andra. Rikta uppmärksamheten till rotchakrat. Därefter går du uppåt till sacrala chakrat, slår an tonen D 288 Hz, lyssnar först på ena örat sedan på andra örat medan du fokuserar på området strax nedanför naveln. På samma sätt går du vidare med tonerna E 320 Hz - B 480 Hz. Allt görs i en jämn och lugn takt. Efter en kort paus (10 – 15 sekunder) följer samma procedur fast nedåt, från kronchakrat till rotchakrat. Efter C-tonen ger du dig tid att landa ordentligt i kroppen.

Det är viktigt att alltid starta och avsluta med tonen C i en balansering. Vi behöver alltid sluta cirkeln genom att komma tillbaka till basen, till jorden där vi har vår förankring.

Om du i något avseende vill ha en mer direkt och snabb effekt kan du lyssna på någon eller några enstaka toner som lyfter fram just de egenskaper du vill förstärka. Ofta kan du behöva komma ner mer i kroppen, då är det någon eller några av de lägsta tonerna, C, D eller E, som du behöver lyssna på. Tar du mer än en ton bör dessa följa på varandra. Hoppa inte över något chakra för då blir det ett hack i energiflödet.

Det finns ytterligare ett sätt att använda stämgafflarna på. Det sättet fördjupar vår utvecklingsprocess och ges helst inom ramen för en psykoterapi. I boken ”Helande toner – om tonernas läkande kraft” beskriver jag detta mer utförligt.
 

 

Ord & Ton | Bruksgatan 11 B | 726 31 Skultuna | Tel: 070 - 533 81 03 | E-post: gronwall.eva@gmail.com | © Produktion: Jerry Olsson WebDesign