Ljudmetoder >> Rösten
 Om du så önskar kan du som nästa steg i ljudbehandlingen ljuda/tona vokaler med din egen röst vid varje stämgaffelton för att förstärka effekten. Du kan använda dig av de rekommenderade vokalerna på bilden på föregående flik. Genom ljudning/toning hämtar du fram din inre kraft på ett mer aktivt sätt.

Det här handlar om vår ursprungliga röst. Den röst som är fri från självkritik och fördömanden, och som är sprungen ur livets essens. Det handlar inte om den röst vi kultiverade i vår socialiseringsprocess, inte heller om de tekniker vi kanske lärt oss via sånglektioner. Det spelar alltså ingen roll om du är sångare som utbildat dig professionellt eller nybörjare som sitter fast i föreställningen att du inte kan sjunga. Det finns inget rätt eller fel när du ljudar/tonar.

Innan du börjar ljuda är det bra att fokusera på andningen ett slag. Tag några djupa andetag först. Ljudandet/tonandet sker så på utandningen. Andas in och släpp ut den aktuella vokalen på utandningen. Du ska inte behöva anstränga dig.

Om du har någon blockering eller smärta i kroppen kan du pröva att ljuda/tona en vokal som känns bra för dig och rikta uppmärksamheten mot området som gör ont. För detta behöver du ingen stämgaffel. Du kan tona så länge det känns bra. Sträva mot att känna vibrationer kring aktuellt område. Tonandet skapar på så sätt resonans till de friska frekvenserna och blockeringen kan avta.


 

Ord & Ton | Bruksgatan 11 B | 726 31 Skultuna | Tel: 070 - 533 81 03 | E-post: gronwall.eva@gmail.com | © Produktion: Jerry Olsson WebDesign